Vijf tegen Vijf - 06-07-1985

Willem Ruis / Pierre van Ostade